Tập 2 – trọng âm và ngữ điệu qua phương pháp color vowel chart – Grey day /ei/

Hôm nay mình tiếp tục học Color Vowel Chart âm Grey Day /ei/ nhé mọi người, nhớ coi đến cuối có nhiều phần luyện trọng âm và ngữ điệu hay ho và hiệu quả nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s