Tập 4: Color Vowel chart -Orange Door

Lần đầu làm chuyện ấy Chả là trước giờ toàn học sinh người Việt nên là dạy dỗ phát âm cũng toàn nói tiếng Việt thôi. Vì để hướng dẫn cho nhanh và tiết kiệm thời gian cho các bạn. Lần đầu tiên dạy người nước ngoài là cho con nhỏ bạn người Tây Ban Nha cách đây 1 năm, mặc dù thuật ngữ cũng biết chút ít nhưng cứ hay lóng nga lóng ngóng vì không quen, nhưng từ giờ trở đi mình sẽ tập dạy phát âm bằng tiếng Anh luôn, để sau này nếu không chết vì covid thì mình có thể xin đi dạy trực tiếp ở đâu đó. Thực ra văn phong dạy dỗ của mình cũng đơn giản lắm. Có một vài từ các bạn cần xem qua để hiểu thôi: 1. Muscle memory: nhớ cơ (ở đây là cơ miệng)2. roof of the mouth: vòm miệng.3. Color Vowel chart: phương pháp học nguyên âm qua màu sắc.
Nguyên âm hôm nay tụi mình sẽ học là orange door /o:/, âm này nhiều bạn phát âm sai phết, nên mình sẽ chỉ ra cách các bạn tập để nhớ vị trí miệng lâu dài ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s