Chị Hebe Fu – Macau – IELTS Speaking

“Mình theo học IELTS với cô Vy cũng được vài tháng rồi, sau khi học 3 tháng đã thấy tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là writing và speaking, đồng nghiệp của mình toàn bộ là người nước ngoài nên sau vài tháng theo cô Vy học họ đều khen mình tiến bộ cả, mình vẫn đang theo học online với cô Vy,nếu có ai đang muốn kiếm giáo viên dạy IELTS thì hãy liên hệ cô Vy nhé, cô là người giáo viên rất có trách nhiệm và tận tâm.”