Quân Nguyễn – học viên khoá Ngữ Điệu bậc thang

Đây là một trong những khoá học đã đạt được mong đợi của mình, đó là biết được ngữ điệu thể hiện như thế nào và cách bắt chước nó. Tuy cảm nhận lúc cuối khóa là vậy, nhưng mấy tuần đầu mình chưa tin lắm.

Niềm tin cần kiểm chứng nên mình chỉ bắt đầu tin khi kiểm nghiệm qua các show trên NatGeo, Discovery và nhận ra các mẫu ngữ điệu đã học được áp dụng như thế nào. Cuối cùng, quan trọng nhất, là trải nghiệm công dụng của intonation trong IELTS Speaking tests, cụ thể là mình đã biết cách ngắt câu, ngừng nghỉ chỗ nào, nhấn và giảm âm ở đâu cho phù hợp với tiêu chí phát âm trong khung chấm điểm.

Nói chung, khoá học này đáng đồng tiền bát gạo 🙂

PS: Tuy khoá học đã rút trích và hệ thống các mẫu ngữ điệu, các nguyên tắc một cách rõ ràng nhưng các bạn cần luyện nhiều để tạo thành thói quen và phản xạ nha.