Chiến dịch “không rác ở thành phố San Francisco”

Dạo này đi đâu cũng nghe về các vấn đề về môi trường, hạn chế rác thải nhựa và làm sao để sống xanh. Nâng cao nhận thức người dân là việc tốt nhưng thực sự để việc bảo vệ mội trường hiệu quả, thì chính phủ đóng một vai trò vô cùng lớn.
1. Kế hoạch thu gom rác và phân loại rác: Trong thời gian mình sống ở Úc, nhà nào cũng có 3 thùng đựng rác. Thùng màu vàng là dành cho rác nói chung, thùng màu đỏ là dành cho tái chế, thùng màu xanh là đựng cỏ hay cây khô. Lý do họ phân loại rác như vậy là vì để xử lý rác tốt người ta có thể dựa vào 2 quy trình: 1. Tái chế 2. Ủ phân từ rác.
Quá trình ủ phân có thể góp phần giải quyết 30% tổng rác thải bằng cách đưa nó về lại với đất và tăng độ màu mỡ cho đất. Quá trình tái chế thì rõ ràng là giảm thiểu tác hại của nhựa.
Với việc ủ phân (composting), các hộ dân có thể tự làm ở nhà nếu họ có vườn hoặc rác ủ sẽ được thu gom và đưa về trung tâm thành phố để xử lý sau đó là được đưa vào các nông trại.
Ở Việt Nam, thực sự một vấn đề mình đang gặp phải là không biết đưa rác nhựa đi đâu để tái chế cho tiện lợi và không mất thời gian. Mấy cô chú bán ve chai không biết chừng nào mới ghé qua để mình bán. Bạn nào biết thì cho mình hay với.

2. Điều thứ 2 là ban luật: thành phố San Francisco của Mỹ trước khi đi vào thi hành dự án không rác cho thành phố. Họ ban luật để yêu cầu doanh nghiệp và các hộ cá nhân trách nhiệm phân loại rác theo nguyên liệu tái chế và nguyên liệu ủ phân. Chính phủ sẽ không chỉ dựa vào nhận thức của người dân mà phải có chính sách cụ thể để người dân tuân theo. Đó là ở những nơi mà nhận thức của người dân đã khá cao rồi nhưng vẫn phải ban hành luật.
3. Thứ 3, Không túi nhựa ở siêu thị: túi nhựa (plastic bag) ở siêu thị được giảm thiểu bằng cách họ không cung cấp túi nhựa cho người mua và điều này bắt buộc người tiêu dùng (consumers) phải mang theo túi riêng, hoặc họ phải trả tiền để mua túi ni lông. Biện pháp này cực kì hiệu quả và nước Úc đã giảm đi một lượng túi ni lông đáng kể.

Video này nói về thành phố San Francisco và chiến dịch không rác đến năm 2020, tập trung vào việc tái chế (recycle) và ủ rác (composting).

pave the way: mở đường.

main nerve center: trung tâm chính

the city’s recyclables : đồ tái chế

next to nothing: gần như không

incinerator: lò đốt rác

sort something into: phân loại

divert something away from : chuyển hướng

goverment representatives: đại diện chính phủ

replicate what being done : nhân rộng

composting

organic matter : chất hữu cơ

aerate: to allow air to act on something. Ex: Earthworms help to aerate the soil: làm thoáng khí

piping system: hế thống ống dẫn

filter out : lọc ra

microbes: vi khuẩn

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: