Home

 

Intonation speaks

The obvious priority is to get your intonation together. Your sound and your pitch should be inspiring to people, not a distraction. — John Patitucci

About me
Bài viết

Podcast

MUST READ!!

Luyện nghe tiếng Anh

IELTS Speaking theo chủ đề

Bài viết mới nhất

Ngữ pháp trong văn nói tiếng Anh: wonder if

Cấu trúc ngữ pháp trong văn nói tiếng Anh vô cùng thông dụng mà chúng ta sẽ học trong hôm nay đó là “Wonder if” 1. Định nghiã và cấu trúc Wonder if có nghĩa là “thắc mắc rằng”, “tự hỏi rằng”, chúng ta có thể dùng cấu trúc này để hỏi thêm thông tin…

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: