Home

 

Intonation speaks

The obvious priority is to get your intonation together. Your sound and your pitch should be inspiring to people, not a distraction. — John Patitucci

About me
Bài viết

Bài viết

IELTS speaking sample answers- Smiling – band >7

Bạn đang tìm IELTS Speaking sample answers giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS speaking sắp tới? Chủ đề mới và lạ trong IELTS speaking quý 4, 2021 là smiling. Mình thấy đề tài này hơi hóc búa nên làm video để hướng dẫn các bạn trả lời một số câu hỏi mà […]

Giải đề IELTS speaking part 2

Trong video này, mình sẽ cung cấp câu trả lời mẫu để giải đề ielts speaking part 2: Describe a habit that your friend has that you want to develop. Đồng thời, mình cũng sẽ cung cấp list từ vựng IELTS speaking theo chủ đề – Habits and health. Script là list từ được cung […]

Follow mình nhé!

Để nhận thông báo về bài viết mới cho IELTS speaking cũng như những bài tập luyện ngữ điệu

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: