Bài 10 – Ngữ điệu tiếng Anh giọng Mỹ – Wh-question

Hôm nay chúng ta sẽ luyện một mẫu nhữ điệu rất căn bản dành cho Wh-Questions. Đây là mẫu câu hỏi mà bạn sẽ dùng thường xuyên trong giao tiếp nên các bạn nhớ luyện cho kĩ nha.

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: