3 từ vựng cool ngầu người Mỹ dùng

Hello các bạn,
Hôm nay mình sẽ cùng nhau 3 từ vưng rất hay được sử dụng trong văn nói ở Mỹ nhưng rất hiếm khi được dạy trong sách vở nhé:
1. NO biggy
No biggy Thay vì dùng cụm no problem hay no worries thì người Mỹ còn hay dùng cụm no biggy để thay thế. Ví dụ:
A: Thanks for helping me.
B: No biggy.

A:Sorry I left the cake at home.
B: It’s ok. No biggy. Mom bought another one.

2) Train wreck (n): Thay vì dùng từ terrible hay horrible, một cụm rất phổ biến trong văn nói hàng ngày là train wreck. train wreck dùng để chỉ một việc gì đó hoàn toàn thất bại, không còn gì để cứu chữa. Ví dụ: Her speech last night was a train wreck –> Bài diễn văn của cô ta tối qua quá tồi tệ
Train wreck còn có thể được dùng làm tính từ, ví dụ It is a train wreck marketing strategy for all parties involved –> Đó là một chiến lược marketing tồi tệ cho tất cả các bên tham gia. Để ý từ parties là các bên không phải tiệc tùng.

3) Guilty as charged: Từ này khi tra từ điển các bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa là ai đó phạm một tội nào đó mà họ bị quy kết từ trước. Trong văn nói hàng ngày thì cách dùng có phần thoải mái hơn nhiều.
Ví dụ:
A: You ate way too many cookies last night.
B: Guilty as charged!
Ở đây A quy kết B ăn nhiều bánh quá. B đồng ý và nhân “tội”. Thay vì nói “I did it” hay “I admit it” thì dùng guilty as charged nghe cool ngầu hơn một chút.
Hay một ví dụ khác: A: You spend too much time on video games yesterday. B: Guilty as charge man!

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: