Bài 4: giảm âm trong từ và âm schwa

Khi dạy mấy bạn học trò ngữ điệu thì mình thấy 1 vấn đề mà mấy bạn gặp đó là nhấn từ, nhấn âm lên giọng quá mệt. Trong khi để nói ngữ điệu cho tốt thì ngoài việc nhấn từ các bạn còn phải biết cách giảm âm nữa. Các bạn giảm âm được thì mới làm bật lên từ được âm và sau khi học giảm âm thì mấy bạn sẽ thấy nói đỡ bị hụt hơi rất nhiều. Bữa nào mình sẽ thử post video của 1 bạn học trò để mấy bạn thấy được sự khác biệt giữa 1 bạn chưa học giảm âm và 1 bạn đã học giảm âm nhé:

One response to “Bài 4: giảm âm trong từ và âm schwa”

  1. […] quan trọng nhất là xem vị trí dấu nhấn ở đâu, đọc rõ âm được nhấn và giảm âm âm sau được nhấn. Nhấn âm và giảm âm là rất quan trọng trong việc học từ […]

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: