Người đàn ông cô đơn nhất thế giới

Học từ vựng qua phimThe loneliest man in the universe

Video dài 5′ này nói về Michael Collin là một trong 3 phi hành gia (astronauts) trong chuyến tàu không gian (spaceship) Apollo 11 đến mặt trăng. Dù không nổi tiếng như Neil Armstrong và Buzz Aldrin, nhưng sau chuyến đi này, người ta gọi ông là người đàn ông cô đơn nhất thế giới “the lonliest man in the universe”. Vì sao người ta lại gọi ông như vậy? khi 2 phi hành gia còn lại đặt chân lên mặt trăng và khám phá thì ông phải ngồi lại mo-dul lệnh (command module) để điều khiển và bay vòng quanh mặt trăng (orbit the moon) trong 21h liên tục và một mình. Ngoài ra, radio còn bị mất tín hiệu (radio lost signal) trong 48 phút và ông không thể liên lạc với 2 người đồng hành cũng như những người trên mặt đất. Và khi Neil Armstrong chụp bức ảnh đầu tiên với trái đất,mặt trăng và những bước chân đầu tiên của ông và Buzz Aldrin, thì Michael Colins vẫn trong model lệnh, một mình.

Mình là ông ấy chắc mình sẽ bấn loạn.

Câu nói rất nối tiếng trong video này: This is one small step for a man, one giant leap for mankind. – Neil Armstrong. Một bước chân của một người đàn ông nhưng là một bước tiến vĩ đại cho nhân loại.

Từ vựng

Apollo command module: phi thuyền lệnh

The lunar module:

who has been dubbed: người mà được gọi là

orbiting the moon: xoay quanh mặt trăng

“One small step for man, one giant leap for mankind”

the most isolated man: người đàn ông cô độc nhất

creep into one’s head during solitude: xâm nhập vào đầu óc trong tĩnh lặng

2 responses to “Người đàn ông cô đơn nhất thế giới”

  1. từ vựng mà dịch thế này là khá tệ. Apollo command module dịch là “Phi thuyền lệnh” thì vừa tối nghĩa mà vừa sai. Tốt nhất nên dùng một từ đã được Việt hóa, gọi nó là “Mô đun chỉ huy” hoặc “Mô đun điều khiển” là dễ hiểu nhất, vì bản thân Module chỉ là một cấu phần của tàu vũ trụ chứ không phải toàn bộ chỉnh thể. “Orbiting the moon” cũng không thể dịch là “xoay quanh Mặt Trăng”, vì chuyển động xoay thường phải xác định trong trục của chính chủ thể. Đúng ra phải là “bay trong quỹ đạo của Mặt Trăng” hay dễ hiểu hơn là “bay quanh mặt Trăng”.

    1. Cảm ơn bạn về ý kiến đóng góp. Thực ra lúc dịch command module mình cũng khá lúng túng không biết dịch thế nào cho đúng vì mình không rành từ liên quan đến kĩ thuật. Còn orbit the moon thì mình nghĩ bạn đọc nhầm thì phải, mình vẫn dịch là bay quanh mặt trăng

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: