Phát âm 2000 từ thông dụng trong tiếng Anh qua Color Vowel Chart – Update hàng tuần

Series này nhằm mục đích hướng dẫn các bạn cách phát âm đúng 2000 từ thông dụng nhất trong tiếng Anh với trọng tâm là nhấn đúng trọng âm qua phương pháp Color Vowel Chart. Để tìm hiểu thêm về phương pháp này các bạn có thể xem thêm tại đây

Tập 1

Tập 2:

Tập 5

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: