Ngữ pháp trong văn nói tiếng Anh: wonder if

Cấu trúc ngữ pháp trong văn nói tiếng Anh vô cùng thông dụng mà chúng ta sẽ học trong hôm nay đó là “Wonder if”

1. Định nghiã và cấu trúc

Wonder if có nghĩa là “thắc mắc rằng”, “tự hỏi rằng”, chúng ta có thể dùng cấu trúc này để hỏi thêm thông tin hoặc có thể dùng như một lời mời lịch sự.

I wonder if + Subject + Verb

Ví dụ: I wonder if the car will be fixed tomorrow

She wonders if he loves her

Đối với mục đích yêu cầu hay một lời mời lịch sự, bạn có thể dùng cấu trúc sau:

I wonder if you can/it’s possible to

I wonder if you can give me a ride to the airport tomorrow

I wonder if it’s possible to go by train instead

JazzChantzGrammar

Ở phần này chúng ta sẽ luyện ngữ điệu cho cấu trúc này giúp bạn nhớ dễ dàng hơn

Lưu ý

Bạn nên tránh nhầm lẫn cách dùng giữa “wonder” và “wonder if”:

Wonder + Wh-question: I wonder where he went

Wonder if + Subject + verb: I wonder if he went to school

Leave a Reply

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: